ژله

انواع کاراگینان جهت جایگزینی ژلاتین در این محصول توسط شرکت سیمسا پیشنهاد می شود.

ژله تولید شده با این کاراگینان دارای بافتی مشابه ژله ژلاتین خواهد داشت.

 انواع رنگهای طبیعی و مصنوعی

انواع طعم دهنده ها