صنایع قنادی

ژله شکری: انواع پکتین برای کاربرد در ژله شکری توسط شرکت سیمسا جهت بهبود مقاومت حرارتی، کاهش چسبندگی و کاهش زمان بستن ارائه می شود

آبنبات های آدامسی: شرکت سیمسا کاراگینان ویژه ای جهت جایگزینی ژلاتین در این محصول پیشنهاد می دهد.

انواع رنگهای طبیعی

طعم دهنده آبنباتهای سخت و نرم

طعم دهنده های ژله ، پاستیل

طعم دهنده آدامس

طعم دهنده فوندانت

طعم دهنده فیلینگ و تاپینگ