· محصولات با پایه گیاهی (در صنایع گوشتی، لبنی، نوشیدنی، دسر و …)

· بدون گلوتن

· جایگزین تخم مرغ

· جایگزین روغن

· کم کالری